FAQs

คำถามที่พบบ่อย

เป็นการรวบรวมคำถาม-ตอบ เกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานของโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน (School ICT) โดยแยกไว้เป็นระบบงานต่างๆ