งานทะเบียน
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิธีการกำหนดรหัสนักเรียน 3542
2 วิธีการกำหนดเลขที่ใบประกาศนียบัตร 2878
3 การแก้ไขประวัตินักเรียนเก่า 2379
4 เมนู ลบรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาในระบบงานทะเบียน 1801
5 การย้ายนักเรียนจากจบการศึกษาไปเป็นนักเรียนปกติ 1526
6 การตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับพิมพ์รายงานใบ รบ.2 3333
7 วิธีการพิมพ์รายงานใบทะเบียนประวัตินักเรียน 1869
8 พิมพ์รายงานใบ รบ.2 แล้วมี error ฟ้องว่า Nonobject Reference 2179
9 พิมพ์ใบ รบ.1 หรือ ปพ.1 ต้องการพิมพ์รายชื่อวิชาที่ยาวเกิน 1 บรรทัด 3061
10 พิมพ์ใบ รบ.1 หรือ ปพ.1 แล้วให้แสดงคำอธิบายระบบรายงานผลการเรียนของโรงเรียน 2199
11 การพิมพ์รายงานการรับใบประกาศและใบ ปพ.1 1569