งานวัดผล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ลำดับที่นักเรียนในแต่ละคนไม่ถูกต้อง 1579
2 รายงาน ต.2ก รายวิชากิจกรรม มีการพิมพ์ออกมาเกินจากจำนวนนักเรียน 1453
3 รายงาน ต.2ก รายวิชากิจกรรม มีการพิมพ์ไม่ครบตามจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง 2956
4 พิมพ์รายงานผลการเรียนลงสมุดพกหลักสูตร 2544 แล้วไม่มีการแสดงหน่วยการเรียนที่เรียน 1452
5 พิมพ์รายงานแล้วมีรายวิชาออกมาเหมือนกัน 2 รายวิชาแต่อยู่คนละช่องกัน 1218
6 พิมพ์รายงาน ต.2ก มีบางรายวิชาพิมพ์ไม่ออก โดยที่ประเภทวิชาถูกต้อง กลุ่มวิชาถูกต้องและมีผลการเรียนแล้ว 1336
7 ปัญหาของการรายงานผลการบันทึกคะแนนย่อย ถ้ารายงานออกมา ไม่แสดงครั้งที่ของการบันทึกคะแนน 1285
8 การพิมพ์รายงานผลการเรียนรวบยอดที่เมนู รายงานผลแบบ ต.2ก (ปกด้านหลังสมุดพก) ชื่อผู้อำนวยการพิมพ์ไม่ออก 1848
9 การพิมพ์รายงานแล้วกลุ่มวิชาเช่น บังคับแกน, บังคับเลือก ไม่ตรงกับในส่วนของผลการเรียน 1344
10 การบันทึกคะแนนระหว่างเรียนหลักสูตร 2544 มีการ insert data เข้าไปในระบบแล้วดึงข้อมูลมาแสดงไม่ได้ 1757
11 กรณีที่มีการกำหนดนักเรียนจบแล้ว แต่ยังพิมพ์รายงาน ต.2กได้อยู่ 1277
12 ไม่สามารถพิมพ์รายงาน ปพ.6 ได้ 1596