โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน (School ICT)

โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน ( School ICT )

พัฒนาขึ้นมาจากซอฟแวร์ที่มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการทำงานจะแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 2 ส่วน

Application หรือส่วนของผู้ใช้งาน พัฒนาขึ้นมาในลักษณะ GUI (GRAPHIC USER INTERFACE) ทำให้ง่ายต่อการใช้งานโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้เมาส์เลือกเมนู ใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ด หรือใช้ลักษณะของไอคอนแทนการเลือกเมนู

Database เป็นลักษณะ RDBMS (RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

จากการที่ระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ทำให้มีการกระจายภาระงานส่งผลโปรแกรมทำงานได้เร็ว โดยใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียนเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


ความต้องการของระบบ

1. เครื่อง SERVER ที่ทำหน้าที่เก็บ Database

  • โปรเซสเซอร์ 2.8 GHz หรือสูงกว่า , RAM 1GB หรือสูงกว่า , เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 36 GB
  • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server ขึ้นไป

2. เครื่อง WORKSTATION

  • โปรเซสเซอร์ PIII 500 หรือสูงกว่า , RAM 128 MB หรือสูงกว่า ,เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500 MB
  • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98SE , ME , 2000 , XP