รวมภาพกิจกรรมของเรา

ในรอบปีที่ผ่านมา ทางบริษัท อินเทลลิซิส โซลูชั่น จำกัด ได้ทำการจำหน่ายซอฟท์แวร์ให้แก่โรงเรียนหลายแห่ง ภายหลังจากการติดตั้งระบบจนพร้อมใช้งานแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนที่นำมาให้ชมกัน

 

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ที่โรงเรียนพรตพิทยพยัต


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/prot/thumbs/thumb_01.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/prot/thumbs/thumb_02.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/prot/thumbs/thumb_03.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/prot/thumbs/thumb_04.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/prot/thumbs/thumb_05.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

 

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/piboon/thumbs/thumb_01.JPG' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/piboon/thumbs/thumb_02.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/piboon/thumbs/thumb_03.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/piboon/thumbs/thumb_04.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/piboon/thumbs/thumb_05.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/piboon/thumbs/thumb_06.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

 

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ที่โรงเรียนสุคนธีรวิทย์


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/sukon/thumbs/thumb_01.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/sukon/thumbs/thumb_02.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/sukon/thumbs/thumb_03.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/sukon/thumbs/thumb_04.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

 

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดที่โรงเรียนวัดไร่ขิง


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/raiking/thumbs/thumb_01.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/raiking/thumbs/thumb_02.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/raiking/thumbs/thumb_03.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

 

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/satree2/thumbs/thumb_01.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/training/satree2/thumbs/thumb_02.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124