รายละเอียดของระบบสอบถามข้อมูลห้องสมุด ทางอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

เป็นระบบเปิดที่อำนวยความสะดวกให้กับโดยให้บุคลากรและนักเรียนสามารถถามสอบ รายการหนังสือ, วารสาร, โสตวัสดุ และตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

คุณสมบัติของระบบ
 • สอบถามรายการหนังสือตามชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, หัวเรื่อง, สำนักพิมพ์, รหัสหนังสือสากล
 • สอบถามรายการวารสารตามชื่อวารสาร, ชื่อบทความ, สำนักพิมพ์, ผู้ประพันธ์, รหัสสากล
 • สอบถามรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์ตามชื่อวัสดุ, ผู้ผลิต, ชื่อเรื่อง
 • แสดงรายละเอียดของหนังสือต่าง ๆ
 • แสดงจำนวนเลขทะเบียน และ สถานะของหนังสือ
 • แสดงชื่อบทความ, ชื่อผู้แต่ง, หน้าที่มีบทความของชื่อวารสาร
 • แสดงรายละเอียดและสถานะของเลขทะเบียนวารสาร
 • แสดงรายละเอียดของโสตวัสดุ
 • สอบถามรายการยืม - คืนหนังสือ, วารสาร,โสตวัสดุ รายบุคคล
 • สอบถามรายการค้างคืนหนังสือ, วารสาร, โสตวัสดุ รายบุคคล
 • สอบถามสมาชิกที่ยังไม่คืนหนังสือ
 • สอบถามสมาชิกที่ยังไม่คืนวารสาร
 • สอบถามสมาชิกที่ยังไม่คืนโสตวัสดุ
 • สอบถามรายชื่อหนังสือใหม่ ตามช่วงวันที่
 • สอบถามบุคคลที่ยืมหนังสือมากที่สุด ตามช่วงวันที่
 • สอบถามหนังสือที่ยืมมากที่สุด ตามช่วงวันที่
 • สอบถามจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด ตามช่วงวันที่